Poprawa widoczności, a co za tym idzie bezpieczeństwa osób przekraczających jezdnię to najważniejsze zadanie aktywnych przejść dla pieszych. Ich podstawowe elementy to detektor pieszego oraz oświetlenie, aktywowane w momencie zbliżenia się do krawędzi jezdni.

Kolejna tego rodzaju instalacja została uruchomiona na przejściu dla pieszych przez ul. Główną pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wiejską i Krańcową. Osoby zbliżające się do pasów są tutaj wykrywane przez czujnik termowizyjny. W momencie pojawienia się pieszego lampy zainstalowane nad przejściem zwiększają natężenie światła. Równocześnie uruchamiane zostają pulsary zamontowane na znakach D-6 przejście dla pieszych, które błyskają pomarańczowym światłem. Poprawia to widoczność pieszego na pasach i ostrzega kierowców o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.

Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych kosztowało 61 tysięcy złotych i zostało sfinansowane ze środków Rady Osiedla Główna. Jest to już trzecia zebra tego typu w tym rejonie. Pozostałe dwie funkcjonują przy skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Blacharską i w pobliżu skrzyżowania z ul. Nadolnik.