Po południowej stronie ul. Brzechwy, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Szeherezady i Makuszyńskiego powstał ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 3 do 4 metrów. Dzięki niemu piesi i rowerzyści zyskali wygodną i bezpieczną drogę dojścia i dojazdu w kierunku ul. Strzegomskiej, Leśnych Skrzatów oraz Lasu Marcelińskiego.

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego została wykonana z asfaltu, a przecinające ją zjazdy z betonowej kostki brukowej. Ciąg został z obu stron zakończony bezkrawężnikowymi przejazdami rowerowymi przez ulice Szeherezady i Makuszyńskiego.

Aby ułatwić poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym zamontowano ostrzegawcze maty dotykowe. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów zastosowane zostały gięte słupy znaków drogowych. Natomiast dzięki przesunięciu wiaty przystanku autobusowego, zwiększyła się powierzchnia użytkowa ciągu.

W ramach inwestycji wykonano również naprawę jezdni ul. Brzechwy: na szerokości 1 metra od ul. Szeherezady do ul. Makuszyńskiego i na szerokości 5 metrów przy przystanku autobusowym. Całkowity koszt zrealizowanych prac wyniósł 304 tysiące złotych.