Tym razem elementu akustyczne założyliśmy na skrzyżowaniu ul. Rylejewa z Al. Solidarności. Łącznie znajduje się tam sześć przejść dla pieszych (dwa przez Al. Solidarności, dwa przez torowisko tramwajowe i dwa przez ul. Rylejewa). Na wszystkich sygnalizatorach zamontowane są nowe przyciski, głośniki, jest także nowa podziemna infrastruktura. Koszt prac to 133 578,85 złotych.

Dzięki tym rozwiązaniom poprawi się możliwość poruszania się osobom z dysfunkcjami wzroku. Teraz gdy zapala się zielone światło to informuje o tym kierunkowo naprowadzany dźwięk z głośników znajdujących się na sygnalizatorach.