Odwołanie jednego z uczestników postępowania przetargowego złożone do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), a także odroczenie posiedzenie KIO, ze względu na stan epidemii COVID-19, wpłynęły na przesunięcie terminu zakończenia postępowania przetargowego dotyczącego wdrożenia strefy płatnego parkowania na Wildzie i Łazarzu. Ostatecznie KIO oddaliło odwołanie, a to pozwoliło wybrać wykonawcę prac i podpisać z nim umowę.

Firma KBU Sp. z o.o. ma pół roku na montaż i uruchomienie prawie 400 automatów parkingowych oraz wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu na łącznie ponad 100 ulicach Wildy i Łazarza, tak aby zapewnić gotowość do uruchomienia strefy płatnego parkowania na tych osiedlach. Wykonawca przekazał już do ZDM wstępne harmonogramy prac, które są obecnie analizowane.

W związku z wydłużeniem się procedury odwoławczej w KIO wiadomo jednak, że nie uda się dotrzymać zakładanego wcześniej terminu uruchomienia strefy. Dlatego też projekt stosownej uchwały zmieniającej termin wdrożenia SPP na Wildzie i Łazarzu z 1 października 2020 roku na 1 lutego 2021 roku, trafi pod obrady radnych na najbliższej sesji Rady Miasta.

W pierwszej kolejności prace będą prowadzone w tych miejscach, gdzie nie będą powodować utrudnień w ruchu. Warto dodać, że będą skoordynowane z działaniami związanymi z przygotowaniem terenów pod przyszłe obsadzenia zielenią m.in. na ulicy Małeckiego, Białej, Niecałej, Niegolewskich czy Jarochowskiego.  

O szczegółowym planie wdrażania nowej organizacji ruchu będziemy informować mieszkańców z wyprzedzeniem, tak aby mogli przygotować się do czasowych utrudnień w parkowaniu.

Z projektami stałej organizacji ruchu na Wildzie i Łazarzu mieszkańcy mogli się zapoznać podczas spotkań informacyjnych zorganizowanych pod koniec 2019 roku. Zatwierdzone przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projekty są również dostępne na naszej stronie w zakładce Parkowanie.

Celem wprowadzenia strefy płatnego parkowania jest uspokojenie ruchu, a także uporządkowanie parkowania co wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfort życia mieszkańców.