W trakcie przebudowy ul. Kolejowa była strefą zamieszkania, w większości jednokierunkową, na terenie której pieszy mógł się przemieszczać się swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i miał pierwszeństwo przed pojazdami, poruszającymi się z maksymalną prędkością 20 km/h. Postój pojazdów był dozwolony jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Od środy ruch na całej jej długości będzie odbywał się dwukierunkowo, z maksymalną prędkością 30 km/h.

 

Schemat organizacji ruchu

 

Dzięki przebudowie ulicy zmieniła się nawierzchnia jezdni, która ma obecnie szerokość 5,5 metra. Sfatygowany asfalt i nierówny bruk sprzed rozpoczęcia prac zastąpiła masa bitumiczna oraz uspokajające ruch wyniesione skrzyżowania z kostki brukowej.

Kierowcy na ul. Kolejowej będą mieli do dyspozycji oznaczone miejsca parkingowe, które od  piątku, 1 grudnia, wejdą w skład strefy płatnego parkowania, obowiązującej na Łazarzu w dni robocze od godz. 8.00 do 20.00.

Dzięki przebudowie piesi zyskali nowe, równe chodniki, które mają ok. 2 metrów szerokości. Stare były w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi pęknięciami, ubytkami i deformacjami spowodowanymi rozrostem korzeni drzew. Bezpieczeństwo pieszych zwiększą zlokalizowane na wyniesionych skrzyżowaniach przejścia przez jezdnię, doświetlane dodatkowymi latarniami.

PIM