Z tego powodu ulica jest jednokierunkowa – więcej o organizacji ruchu. W innej części Poznania – kontynuowane są prace na poboczu na ul. Michałowo (możliwe jednak wygrodzenie części pasa jezdni). Przypominamy także o remontach nawierzchni na ul. Warszawskiej, Ogrodowej i pl. Wielkopolskim.