Kontynuowany jest remont na ul. Nad Wierzbakiem (na jednym z pasów rozpoczynają się prace końcowe – regulacja wpustów studzienek kanalizacyjnych). Remonty cząstkowe zaplanowane są na ul. Piłsudskiego oraz w kilku punktach na ul. Warszawskiej. Możliwe wygrodzenia na ul. Umultowskiej.