Możliwe są wygrodzenia na ul. Armii Poznań, św. Michała i w kilku punktach miejscach na ul. Obornickiej oraz Chemicznej. Podobnie będzie na ul. Umultowskiej, gdzie zaplanowane są prace na poboczach.