Z wygrodzeniami trzeba liczyć się na ulicach: Solnej i Szpitalnej. Trwają remonty na ulicach: Inflanckiej i Roboczej.