Prace drogowe zaplanowane są także na ul. Krańcowej i ul. Średniej. Wygrodzenie możliwe jest na ul. Biskupińskiej w okolicy przejazdu kolejowego. Naprawy nawierzchni przewidziane są również na rondzie Minikowo. Na ul. Koszalińskiej kontynuowane mają być prace na poboczu, a na ul. Głogowskiej wymiana barier sprężystych.