Traugutta i Rolna to kolejne miejsca, gdzie w najbliższym czasie wprowadzone zostanie oznakowanie zgodne z projektem Strefy Płatnego Parkowania.

Kierunki ruchu na pierwszej z wymienionych ulic zostaną zachowane. Parkowanie na zachód od ul. 28 Czerwca 1956r. będzie możliwe na miejscach równoległych, podobnie jak obecnie. Zmieni się natomiast sposób postoju od ul. Rolnej do 28 Czerwca – po północnej stronie wyznaczone będą równoległe miejsca parkingowe. Po stronie południowej nadal będzie obowiązywać parkowanie ukośne. Odcinek od ul. Rolnej do ul. Dolna Wilda objęty zostanie zakazem zatrzymywania się (z wyjątkiem południowej strony ulicy przy Szkole Podstawowej nr 5, gdzie utrzymany będzie zakaz postoju).

Na jednokierunkowym odcinku ul. Traugutta wprowadzony zostanie kontraruch rowerowy, a cała ulica objęta będzie ograniczeniem prędkości do 30 km/h lub strefą ograniczenia prędkości „Tempo 30” (odcinek od ul. Rolnej do ul. Dolna Wilda). Skrzyżowania z ul. Filarecką, Mielęckiego i Zmartwychwstańców staną się równorzędne.

Zmiany na ul. Rolnej obejmą odcinek od ul. Pamiątkowej do ul. Hetmańskiej, będącej granicą wildeckiej SPP. Rolna pozostanie ulicą dwukierunkową, bez możliwości parkowania. Fragment pomiędzy ul. Pamiątkową i Traugutta zostanie ponadto objęty ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Prace na ul. Traugutta i Rolnej rozpoczną się 21 kwietnia i powinny potrwać jeden dzień. Będzie to jednak uzależnione od sprzyjających warunków atmosferycznych.

Kierowco! Przeparkuj pojazd

Podczas prac na ul. Traugutta i Rolnej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Informujące o tym znaki drogowe zostały ustawione w terenie minimum 5 dni przed rozpoczęciem robót. Przypominamy, że pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac. Pobór opłat za parkowanie na ulicy Traugutta i Rolnej zostanie uruchomiony dopiero po wprowadzeniu i zweryfikowaniu nowej organizacji ruchu na całym obszarze 1 i 2 wdrażania SPP na Wildzie.