Górna Wilda jest jedną z głównych ulic Wildy. Uczęszczana przez wszystkich uczestników ruchu z tramwajami włącznie, stanowi komunikacyjną oś dzielnicy. Jest to również miejsce, gdzie problem nieuporządkowanego parkowania był dotąd szczególnie widoczny. Szeroki pas drogowy był wykorzystywany do postoju w dwóch rzędach, nie zachowywano też przepisowych odległości od przejść dla pieszych i skrzyżowań. W najbliższych dniach ta sytuacja ulegnie zmianie. Już w przyszłym tygodniu na ul. Górna Wilda wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, zgodna z projektem Strefy Płatnego Parkowania.

Obecnie ruch na ul. Górna Wilda odbywa się w dwóch kierunkach i to nie ulegnie zmianie. Zachowany będzie także równoległy sposób parkowania. Miejsca postojowe zostaną jednak przeniesione częściowo na jezdnię. Tym samym zwiększy się szerokość chodnika dostępna dla pieszych, a parkowanie aut w dwóch rzędach stanie się niemożliwe. Podobnie jak dotychczas, z parkowania wyłączony będzie odcinek od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do ul. Niedziałkowskiego. Uporządkowany zostanie postój w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań z ul. Niedziałkowskiego, Spadzistą, Różaną i Spychalskiego. Na każdym z tych skrzyżowań zachowane będzie pierwszeństwo przejazdu dla jadących ul. Górna Wilda.

Nowe oznakowanie pojawi się również na ul. Załęże, łączącej ul. Lodową i Głogowską na Łazarzu. Utrzymany zostanie ruch w jednym kierunku w stronę ul. Głogowskiej i parkowanie na miejscach równoległych. Zachowany będzie obowiązujący tu kontraruch rowerowy. Skrzyżowanie z ul. Lodową stanie się równorzędne. Ponadto ul. Załęże wejdzie w obszar objęty strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”.

Ze względu na długość ulicy i liczbę parkujących na niej samochodów, prace na ul. Górna Wilda podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy obejmować będzie odcinek od ul. Niedziałkowskiego do ul. Różanej, a drugi od ul. Różanej do rynku Wildeckiego. Prace na pierwszym odcinku rozpoczną się 5 lipca, a na drugim 6 lipca i potrwają po jednym dniu. Kolejne trzy dni są natomiast przewidziane na montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego.

Również 6 lipca wykonawcy oznakowania pojawią się na ul. Załęże, gdzie także roboty powinny potrwać jeden dzień. Dotrzymanie zakładanych terminów będzie jednak uzależnione od korzystnej pogody.

Kierowco! Przeparkuj pojazd

Podczas prac na ul. Górna Wilda i Załęże obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Informują o tym znaki drogowe ustawione minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac.