Pierwsze zmiany na zieleńcu położonym pomiędzy ul. Kolejową, a Hetmańską wprowadzono już w 2019 roku. Posadzono wtedy 21 drzew i ponad 1250 roślin ozdobnych. Zamontowane zostały ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe, a pomiędzy roślinami wybudowano alejki spacerowe o mineralnej nawierzchni. Skwer stał się dzięki temu miniaturowym parkiem, zapewniającym przestrzeń do wypoczynku mieszkańcom – głównie z Łazarza, Wildy i Górczyna. Teraz, w połowie marca 2023 roku rozpoczął się drugi etap rewaloryzacji tego miejsca.

- Najważniejszym działaniem, jakie zostanie zrealizowane w ramach rozpoczętych prac, jest wymiana nawierzchni chodnika prowadzącego przez skwer w kierunku ul. Hetmańskiej - wyjaśnia Piotr Libicki, zastępca dyrektora ZDM. - Zniszczony asfalt zastąpi przepuszczalna nawierzchnia mineralna, podobna do tej zastosowanej w pozostałej części skweru. Ma to na celu nie tylko podniesienie walorów estetycznych i użytkowych drogi dla pieszych, ale również poprawę retencji wód opadowych - dodaje.

Ponadto na obszarze bezpośrednio sąsiadującym z remontowanym chodnikiem, jak i w rejonie centralnego punktu skweru posadzonych zostanie blisko 900 bylin i krzewów ozdobnych.

Prace na skwerze potrwają do końca kwietnia br., a ich koszt wyniesie niemal 200 tysięcy złotych. Podobnie jak przed czterema laty, przystąpienie do realizacji tego zadania było możliwe dzięki poprawce budżetowej miejskich radnych: Marty Mazurek, Filipa Olszaka i Łukasza Mikuły.