Skrzyżowanie ulic Kasprzaka i Chociszewskiego to jedno z niebezpiecznych miejsc na terenie Łazarza, gdzie dochodzi często do wypadków i kolizji. Na potrzebę zamontowania tam sygnalizacji świetlnej zwracali uwagę mieszkańcy i radni osiedlowi, potwierdziły ją również obserwacje prowadzone przez ZDM. Dzięki niej zwiększy się poziom bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Zyskają także pasażerowie autobusów linii 64, które dzięki priorytetowi dla komunikacji miejskiej będą pokonywały skrzyżowanie sprawniej i płynniej.

W przetargu na budowę sygnalizacji wzięła udział jedna firma, która złożyła ofertę o wartości 535 tysięcy złotych.