Zwiększenie bezpieczeństwa osób niewidomych i niedowidzących to najważniejszy cel instalacji urządzeń akustycznych na sygnalizatorach świetlnych. Ułatwiają one samodzielne pokonanie przejścia dla pieszych osobom z dysfunkcjami wzroku. Tego rodzaju techniczna pomoc ma szczególne znaczenie na ruchliwych ulicach, również tych dojazdowych do poznańskich osiedli. Do takich miejsc zaliczają się ulice Inflancka i Pawia, gdzie na sygnalizatorach dla pieszych zainstalowane zostały głośniki emitujące dźwięki informujące o kolorze nadawanego światła.

 W sygnalizację akustyczną wyposażono wszystkie trzy przejścia zlokalizowane w rejonie skrzyżowania ul. Inflanckiej i Pawiej. Co ważne, głośność sygnałów dźwiękowych jest zwiększana przy dużym natężeniu ruchu, a zatem i dźwięku generowanego przez pojazdy, oraz zmniejszana gdy ruch na skrzyżowaniu maleje.

Prace związane z montażem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Inflanckiej i Pawiej kosztowały 58 tysięcy złotych.