Już 21.11 ul. Miętowa na odcinku od ul. Diamentowej do ul. Nadwarciańskiej wraz z krótkim odcinkiem ul. Nadwarciańskiej, sąsiadującym ze skrzyżowaniem z ul. Miętową, zostaną zamknięte dla ruchu. Wykonawca robót budowlanych w pierwszych tygodniach realizacji inwestycji będzie tam prowadził prace związane z kanalizacją deszczową. Mimo zamknięcia możliwy będzie dojazd do posesji zlokalizowanych przy tych odcinkach ulic.

Objazd od ul. Naramowickiej do ul. Nadwarciańskiej i posesji o numerach od 50 do 56 przy ul. Miętowej zostanie poprowadzony ulicami Miętową, Szałwiową i Skrzypową. Tymi samymi ulicami poprowadzony zostanie objazd w przeciwnym kierunku.

Schemat organizacji ruchu

Na I kwartał przyszłego roku zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. Rubinowej i Ametystowej. Te osiedlowe ulice obecnie nie tylko nie posiadają odpowiedniego odwodnienia, lecz również są nieutwardzone i nie mają chodników. Po przebudowie zyskają nową nawierzchnię z kostki betonowej – w sumie na odcinku ok. 520 metrów. Jezdnia będzie liczyć pięć metrów szerokości, a dla pieszych przewidziane są szerokie na dwa metry chodniki.

W ramach inwestycji powstanie nowe oświetlenie, planowana jest też budowa kanału technologicznego na całej długości ulic.

Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na początek III kwartału 2023 roku.

PIM