Celem inwestycji jest zmniejszenie hałasu z ruchliwej ul. Krzywoustego docierającego do mieszkańców osiedli Jagiellońskiego i Oświecenia. Nowy ekran powstanie właśnie po stronie tych osiedli. Będzie liczył ponad 600 metrów długości i 4 metry wysokości, co pozwoli zapewnić mieszkańcom komfort akustyczny.

Wykonawca przejmie plac budowy 5 września (poniedziałek). Od tego czasu będzie przygotowywał teren inwestycji do zasadniczych prac budowlanych. Na tym etapie roboty te nie będą miały wpływu na ruch samochodowy, natomiast czasowo mogą być zamykane fragmenty drogi rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego.

Pod koniec września rozpoczną się prace ziemne i m.in. montaż słupów. W tym czasie konieczne będą zmiany organizacji ruchu dotyczące kierowców i rowerzystów. Prace podzielono na etapy, w których zawężane będą kolejne odcinki skrajnego, zewnętrznego pasa ruchu ul. Krzywoustego. W efekcie kierowcy po zjechaniu z ronda Rataje w kierunku autostrady będą mieli do dyspozycji o jeden pas ruchu mniej na odcinku ok. 100 metrów. Wraz z postępem robót budowlanych zawężenie będzie przesuwać się w stronę estakady Katowickiej. Z uwagi na zakres robót, konieczne będzie też zajęcie chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego, po stronie os. Jagiellońskiego i Oświecenia. W zależności od etapu, wykonawca będzie wyznaczał objazd dla rowerzystów przez pobliskie osiedla oraz wyznaczał tymczasowe przejścia dla pieszych. O terminie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu poinformujemy w kolejnym komunikacie.

Ekran akustyczny powstanie na odcinku od okolic ronda Rataje do istniejącego ekranu wzdłuż estakady Katowickiej. Budowa pozwoli oddzielić ulicę Krzywoustego, o dużym natężeniu ruchu drogowego, od zabudowy wielorodzinnej. Ekran zaprojektowano jako częściowo nieprzeźroczysty, elementy konstrukcyjne wykonane zostaną w kolorach naturalnych materiałów, a wypełnienia w odcieniach szarości. Kolorystyka została dobrana pod względem spójności z istniejącym otoczeniem. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał bieżącego roku.

PIM