- Do czasu ułożenia dwóch warstw nawierzchni na wschodniej połowie jezdni, utrzymany zostanie ruch na części zachodniej. Następnie zostanie on przekierowany na nową nawierzchnię, by można było wykonać niezbędne prace po zachodniej stronie ulicy. Po ich zakończeniu możliwe będzie ułożenie asfaltu na całej szerokości jezdni na tym odcinku – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Obecnie po wschodniej stronie ul. Kolejowej, od ul. Gąsiorowskich do ul. Calliera, kontynuowane są również roboty brukarskie. Trwa układanie krawężników, powstają zjazdy do posesji, pochodząca z demontażu kamienna kostka rzędowa pokrywa przyszłe miejsca parkingowe, zaś z płyt betonowych budowany jest chodnik.

Roboty związane z wykonaniem kanału technologicznego na całej długości przebudowywanej ulicy przekroczyły już półmetek. Od ul. Mottego, w kierunku ul. Klaudyny Potockiej, wykonawca prowadzi prace związane z budową odwodnienia. Na ul. Kolejowej trwa równocześnie przebudowa sieci gazowej, realizowana przez firmę pracującą na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa.

W efekcie prowadzonych prac, których zakończenie zaplanowano na III kwartał br., jezdnię na całej długości ul. Kolejowej pokryje asfalt. Pojawią się na niej uspokajające ruch, wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej. Piesi poruszać się będą wygodnymi, równymi chodnikami. Na traktach pieszych w rejonach skrzyżowań zaprojektowano system informacji fakturowej, ułatwiający poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku.

W ramach inwestycji zaplanowano montaż nowego oświetlenia i posadzenie ponad 50 drzew. Pierwsze z  nich zostaną posadzone już w kwietniu. W efekcie zaplanowanych prac powstaną szerokie pasy zieleni. Przewidziane rozwiązania projektowe umożliwiają zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej o ponad 2500 m kw. Dodatkowo ulicę ozdobi ponad 5 tysięcy krzewów i zieleń niska, których dotąd na niej brakowało.

PIM