Przełożona zostanie kostka kamienna w jezdni. Jest one znacznie zdeformowana i utrudnia zarówno przejście pieszym jak i przejazd samochodów. W związku z koniecznością regulacji wysokościowej krawężnika, konieczne będzie również przełożenie fragmentu chodnika u zbiegu placu Wielkopolskiego i ul. 23 Lutego.

Prace potrwają do końca listopada 2019. Realizowane będą w ścisłej koordynacji z MPK i ZTM, gdyż wymagają zamknięcia wschodniej jezdni placu Wielkopolskiego (nie spowoduje to zmian w komunikacji miejskiej, gdyż tramwaje poruszają się po zachodniej stronie placu).

Przypominamy o konieczności usunięcia pojazdów z miejsc postojowych na tym odcinku placu (czyli od ul. 23 Lutego do pierwszej bramy przejazdowej przed budynkiem, prowadzącej na skwer im. R. Wilhelmiego). Koszt remontu 144 tysięcy złotych.