To niepozorna ulica pomiędzy ul. Piekary, a ul. Św. Marcin. Na odcinku pomiędzy ul. Piekary i placem Wiosny Ludów obowiązuje zakaz ruchu pojazdów. Jezdnia jest tam wyjątkowo wąska, a jej nawierzchnia wykonana m.in. z polnych kamieni. Przy krawędziach zobaczyć można stare, granitowe rynsztoki.

Remont będzie polegał na wyrównaniu nawierzchni, czyli jej ponownym ułożeniu oraz wymianie elementów betonowych na kamienne. Dzięki temu piesi będą mogli o wiele wygodniej przemieszczać się tym skrótem pomiędzy poszczególnymi częściami Starego Miasta. Jednocześnie zachowany zostanie historyczny charakter tej zabytkowej i bardzo urokliwej uliczki.

Prace mają kosztować około 340 tysięcy złotych. Finansowane są w głównej mierze dzięki poprawce budżetowej radnego Andrzeja Rataja - Objęcie ochroną i opieką historyczną nawierzchni ulic i placów w Poznaniu oraz uzupełnione z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.