Od kilku lat sukcesywnie zmienia się ulica gen. Maczka. Wyremontowana została nawierzchnia jezdni – na czym zyskali kierowcy i rowerzyści. Od kilku lat także sukcesywnie odnawiany jest chodnik po południowej stronie ulicy. Obecnie prace prowadzone są na około 110 metrowym odcinku na wysokości bloków o numerach 18 i 20.

Zerwana została już stara nawierzchnia ułożona przed laty z płyt, a w jej miejsce będzie nowa z masy bitumicznej. Dzięki temu piesi, szczególnie ci z małymi dziećmi lub dysfunkcjami ruchu, będą mogli wygodniej chodzić od skrzyżowania z ul. Piątkowską po rejon wjazdu na osiedle.

Remont ma kosztować około 70 tysięcy złotych i jest finansowany ze środków, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Winiary.