Mieszkańcy korzystający z ul. Słowackiego już wkrótce zyskają nowe chodniki, wyremontowaną jezdnię i więcej zieleni. Zmieni się sposób parkowania, a obszar przed budynkiem szkoły podstawowej stanie się wyniesionym placem, o klinkierowej nawierzchni. Metamorfoza, jaką przejdzie ul. Słowackiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do Wawrzyniaka to owoc współpracy Zarządu Dróg Miejskich, Rady Osiedla Jeżyce, SP nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego i Stowarzyszenia Architektów Polskich. Dzięki wspólnemu wysiłkowi już wkrótce oblicze zachodniego fragmentu ul. Słowackiego zmieni się nie do poznania.

- Pod koniec 2021 roku, z inicjatywy Rady Osiedla Jeżyce, zapytaliśmy uczniów SP nr 36 jak wyobrażają sobie ul. Słowackiego po remoncie - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania. - W końcu to oni są najczęstszymi użytkownikami tej ulicy. W efekcie powstało kilkanaście prac plastycznych, prezentujących ulicę pełną zieleni, małej architektury i kolorowych gier wymalowanych na chodnikach. Propozycje dzieci stały się inspiracją dla projektantów i architektów odpowiedzialnych za przygotowanie projektu remontu ul. Słowackiego - dodaje.

W marcu 2022 roku w SP nr 36 odbyły się warsztaty projektowe z udziałem uczniów z trzech klas 4 - 6. Celem wydarzenia było przekucie pomysłów na koncepcje rozwiązań bliższe ostatecznemu projektowi.

- Najstarsi tworzyli wizję wymarzonej ulicy z użyciem profesjonalnego programu komputerowego przy wsparciu architektów z SARP - mówi Piotr Libicki, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. - Uczniowie z klasy piątej budowali kartonowo – rysunkową makietę ulicy, a czwartoklasiści mieli za zadanie zbudować ul. Słowackiego z klocków LEGO (przy wsparciu Mateusza Wawrowskiego, znanego w Poznaniu konstruktora LEGO). Nad całością czuwali przedstawiciele ZDM, Miejskiego Inżyniera Ruchu i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Makiety i projekty powstałe w wyniku warsztatów wzięliśmy pod uwagę przy opracowaniu docelowych zmian na ul. Słowackiego - dodaje.

Wyremontowany odcinek ulicy będzie miał nową nawierzchnię na jezdni i chodnikach, zgodną z miejskim katalogiem nawierzchni. Przed budynkiem SP nr 36 powstanie wyniesienie, aby spowolnić nadjeżdżające pojazdy. Teren przed szkołą (zarówno na chodniku jak i jezdni) wykonany będzie z kostki klinkierowej zdemontowanej z pl. Kolegiackiego. Pojawią się na nim kolorowe grafiki i drewniane meble miejskie, zbudowane w ramach organizowanych siłami SARP międzynarodowych warsztatów Mood for Wood. Parkowanie zostanie usunięte z chodników i będzie zlokalizowane równolegle po obu stronach jezdni. Plac przed szkołą objęty będzie strefą zamieszkania. Dopełnieniem zmian na ul. Słowackiego będzie nowa roślinność, zarówno w formie drzew, jak i zieleni niskiej, która pojawi się na chodnikach w miejscach zajmowanych dotąd przez parkujące auta.

- Rada Osiedla była inicjatorem modernizacji ul. Słowackiego i od początku uczestniczyła w procesie wypracowania zmian, które już niebawem zajdą na ul. Słowackiego - mówi Helena Zadumińska z Rady Osiedla Jeżyce. - Jesteśmy przekonani, że dzięki nim wszyscy użytkownicy tej ulicy, a zwłaszcza uczniowie, zyskają spokojną, przyjazną i zieloną przestrzeń, którą  będzie się chciało odwiedzać, a na co dzień …..chodzić do szkoły - dodaje z uśmiechem.

Od środy, 7 czerwca br. przed budynkiem SP nr 36 przy ul. Słowackiego 54/56 dostępna jest wystawa prezentująca przebieg procesu projektowego – od prac plastycznych uczniów po ostateczną wizualizację zmian. W sierpniu odbędą się tutaj wspomniane warsztaty Mood for Wood z udziałem uczniów jeżyckiej podstawówki, w ramach których powstaną niestandardowe meble miejskie. Natomiast prace remontowe na ul. Słowackiego zaplanowane zostały na okres od września do grudnia br. Grafiki zrealizowane zostaną na wiosnę 2024 roku.

Remont będzie finansowany m.in. z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania oraz poprawki budżetowej radnego Łukasza Mikuły.