Powstanie tam wiadukt, którym tramwaj na Naramowice pojedzie bezkolizyjnie nad ul. Lechicką. W związku z postępem prac, od 12 maja nie będzie możliwości skrętu w prawo z ul. Naramowickiej - od strony centrum - w ul. Lechicką.

Tymczasowy układ drogowy na skrzyżowaniu, przygotowany na czas budowy, składać się będzie m.in. z dwóch przejazdów o charakterze przejściowym. 17 kwietnia rozpoczęła się budowa pierwszego przy stacji paliw Lotos, który połączy ul. Lechicką z ul. Naramowicką (północno-zachodni rejon skrzyżowania). 

- Prace na tym przejeździe aktualnie nie powodują znaczących utrudnień komunikacyjnych, jednak drobnych zmian organizacji ruchu należy się spodziewać już od 12 maja przy budowie drugiego tymczasowego przejazdu. Przepraszamy za utrudnienia, ale dzięki łącznikom zachowana zostanie możliwość przejazdu przez skrzyżowanie ul. Lechickiej i Naramowickiej w relacji wschód-zachód w czasie budowy węzła. Zależało nam na tym, bo jest to bardzo istotne miejsce dla całej sieci transportowej w mieście - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Drugi łącznik powstanie w ciągu ul. Lechickiej w relacji wschód-zachód w południowej części skrzyżowania. Wraz z rozpoczęciem budowy wyłączona, a następnie zlikwidowana, zostanie sygnalizacja świetlna dla kierowców skręcających z ul. Naramowickiej (jadąc od centrum) w prawo w ul. Lechicką (w stronę mostu Lecha), a także dla skręcających z ul. Lechickiej w prawo (jadąc od Murawy) w ul. Naramowicką (w stronę centrum). Konieczne będzie wyłączenie prawoskrętu z ul. Naramowickiej od strony centrum w ul. Lechicką w kierunku mostu Lecha. Objazd zalecany jest ulicą Serbską lub Hawelańską, natomiast dla mieszkańców Wilczego Młyna ulicami Serbską i Lechicką. Prace wiążą się także z koniecznością wyłączenia chodnika wzdłuż wschodniej strony ul. Naramowickiej (prosimy o poruszanie się stroną zachodnią) oraz zawężenia prawoskrętu z ul. Lechickiej w Naramowicką (od Murawy w stronę centrum).

Równolegle trwa również poszerzanie jezdni ul. Lechickiej pomiędzy ul. Murawa a wjazdem na stację paliw. Roboty te mają na celu wydzielenie infrastruktury pod obsługę autobusów komunikacji miejskiej w czasie zasadniczej zmiany organizacji ruchu. Z kolei podczas dołączenia powstającego łącznika przy stacji Lotos do ul. Naramowickiej i Lechickiej, zlikwidowany zostanie lewoskręt z ul. Naramowickiej prowadzący na tę stację. Piesi będą poruszać się drugą stroną tej ulicy - po stronie wschodniej.

Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie. Tymczasowy układ drogowy pozwoli na docelowe wyłączenie z ruchu centralnej części skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej, co finalnie umożliwi prowadzenie prac konstrukcyjnych pod obiekty inżynieryjne.

PIM