Zarząd Dróg Miejskich usunął asfaltobeton, wymienił krawężniki i nawierzchnię i posiał trawę. Prace zostały zakończone 4 października. Ich koszt wyniósł 14 tys. złotych. Zadanie zostało wykonane ze środków znajdujących się w dyspozycji Rady Osiedla Nowe Winogrady Południe.

- Przywrócenie terenów zieleni to jeden z naszych celów. Chcemy żeby ma naszym osiedlu było nie tylko bezpiecznie, wygodnie, ale i po prostu ładnie – powiedział Damian Drążkiewicz z Rady Osiedla.