Sprzęt wyjechał najpierw na drogi o znaczeniu strategicznym. Tradycyjnie już przypominamy, że:

  • działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach,
  • w zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych,
  • prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych.

Prosimy wszystkich użytkowników dróg o zachowanie ostrożności. O tym jakie prowadzone są działania można przeczytać na naszej stronie w zakładce Akcja Zima.

Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania ulic przyjmowane są:

  • poniedziałek – piątek od 7.30 do 20.00 tel. 61 646 33 44,
  • poniedziałek – piątek od 20.00 do 7.30 oraz dni wolne od pracy tel. 690 666 424,
  • e-mail: zdmzima@zdm.poznan.pl