W pierwszym etapie, w związku z przebudową przystanków, zawężona będzie północna strona jezdni ul. Szczepankowo w pobliżu skrzyżowania z ul. Bobrownicką, a ruch wahadłowy sterowany będzie sygnalizacją świetlną.

W etapie drugim i trzecim, w związku z połówkowymi zwężeniami ulicy Szczepankowo na czas wymiany nawierzchni w rejonie nowych platform, ruch pojazdów sterowany będzie ręcznie.

Podczas prac maksymalna prędkość pojazdów ograniczona będzie do 30 km/h, a ruch pieszy kierowany będzie na drugą stronę ulicy. Utrzymany zostanie dostęp do posesji. Kierowców prosimy o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc objętych czasowym zakazem zatrzymywania się.

Całość prac zaplanowano na ok. 3 tygodnie.