- Poprawa bezpieczeństwa ruchu w mieście to proces, który wymaga współpracy wielu instytucji, w tym władz miejskich, służb odpowiedzialnych za ruch drogowy i społeczeństwa jako całości. Działania te powinny być stale monitorowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb i wyzwań związanych z ruchem w mieście - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Dane z ostatnich pięciu lat pokazują, że zarówno współpraca, jak i działania przynoszą efekt i znacząco spada liczba wypadków, kolizji, w tym szczególnie z udziałem pieszych.  

Jednostki miejskie i policja monitorują efekty podjętych działań, analizując statystyki zdarzeń drogowych. Wynika z nich, że w latach 2018-2022 w Poznaniu znacząco poprawiły się statystyki wypadkowości. W ciągu ostatnich pięciu lat (od 2018 roku) systematycznie spada liczba wypadków i kolizji, szczególnie z udziałem pieszych oraz z ich winy. W 2018 roku odnotowano ich 862, cztery lata później już tylko 551, natomiast do połowy września tego roku 384. Porównując lata 2018 - 2022 to spadek o 36 procent. Jeszcze większy spadek, bo aż o 50 procent, jest w przypadku wypadków z udziałem pieszych. W stosunku do 2018 w 2022 tego typu zdarzenia zmalały z 240 do 121. Do połowy września tego roku z udziałem pieszych zdarzyły się 93 wypadki - jednak żaden z nich nie zakończył się śmiercią. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów, to zadanie Miasta realizowane we współpracy z innymi jednostkami i służbami, organami samorządu i mieszkańcami. Działania w tym zakresie podejmowane są m.in. w oparciu o statystyki wypadkowości na drogach, identyfikację miejsc szczególnie niebezpiecznych, wizje lokalne, obserwacje monitoringu oraz sygnały mieszkańców.

Ważną sferą działań jest współpraca Miasta z Komendą Miejską Policji. Dzięki niej można łatwiej zidentyfikować, w jakich rejonach Poznania występuje największe zagrożenie w ruchu drogowym - policja może tam wysłać dodatkowe patrole. Policjanci i strażnicy odwiedzają też miejsca, które wcześniej wspólnie zostały wytypowane podczas posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Ruchu - np. okolice szkół czy drogi o dużym natężeniu ruchu. Kwestie bezpieczeństwa analizowane są także podczas prac Zespołu do spraw usprawnień przy MPK. We współpracy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego (GITD) na ul. Hetmańskiej, Głogowskiej i Dąbrowskiego zainstalowano kontrolujące prędkość radary.

- Na wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wpływa wiele czynników. To między innymi: poprawa infrastruktury, ograniczenia prędkości, fotoradary, a także nieuchronność i wysokość kar. Wspólnie z Miastem i jego jednostkami systematycznie badamy i monitorujemy ruch drogowy w Poznaniu. Fotoradary na trzech ulicach, gdzie ruch jest szczególnie duży - Hetmańska, Dąbrowskiego i Głogowska - działają odstraszająco, ale skutecznie. W tym roku w żadnym z tych miejsc nie doszło do śmiertelnych wypadków - zaznacza asp. Anna Bręk, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. 
 

Poprawa infrastruktury wpływa na bezpieczeństwo

Miasto systematycznie od wielu lat buduje i modernizuje chodniki, przejścia dla pieszych, drogi rowerowe i inne elementy infrastrukturalne poprawiające bezpieczeństwo na drogach. Dotyczy to zwłaszcza okolic szkół i innych miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych.

W 2020 roku wprowadzono duże zmiany na ul. Głogowskiej. Najpierw ograniczono prędkość na łazarskim odcinku tej ulicy do 40km/h, a później zwężono do jednego pasa dla samochodów w każdą stronę. Dzięki tym działaniom ulica Głogowska stała się bardziej bezpieczna i od tego czasu nie doszło tam do żadnego poważniejszego wypadku z udziałem pieszych. 

Rozszerzane są strefy uspokojonego ruchu, porządkowane jest parkowanie, w niebezpiecznych miejscach projektuje się wyniesione skrzyżowania, progi spowalniające i azyle. Pod kątem m.in. ruchu pieszego projektowane są nowe sygnalizacje świetlne oraz doświetlane przejścia. W ramach projektu "Bezpieczna droga do szkoły" przeprowadzono audyty prawie 70 placówek i wdrożono zmiany w otoczeniu 25 z nich, korygując oznakowanie i przejścia dla pieszych. Od początku 2023 r. roku Miejski Inżynier Ruchu zatwierdził ponad 360 zmian stałej organizacji ruchu, które przyczyniają się m.in. do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

W ostatnich miesiącach zakończono m.in. takie działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu, jak:

 • przebudowa skrzyżowania ul. Hetmańskiej - Jarochowskiego;
 • wprowadzenie jednego kierunku ruchu na odcinku ul. Jarochowskiego od Hetmańskiej do Winklera;
 • budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Świt - Swoboda i wprowadzenie jednego kierunku ruchu;
 • wprowadzenie strefy płatnego parkowania w rejonie Politechniki Poznańskiej;
 • uporządkowanie parkowania i poprawa bezpieczeństwa na ul. Taczanowskiego;
 • montaż wyspowych progów zwalniających na ul. Łozowej.

Obecnie realizowane są m.in.:

 • budowa ronda u zbiegu ulic Ługańskiej, Michałowo i Szczepankowo
 • budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Brzask i Międzychodzkiej;
 • wdrażanie rozwiązań uspokajające ruch na ul. Piotrowo i Berdychowo;
 • przebudowa ul. Słowackiego przy Szkole Podstawowej nr 36.

W ramach dużych przebudów realizowanych w mieście, także wprowadzane są rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Wkrótce będzie można w pełni skorzystać z rozwiązań na skrzyżowaniu Św. Marcin - al. Niepodległości i innych realizowanych w ramach Programu Centrum, drogi rowerowej  w ciągu Estkowskiego - Małe Garbary - Solna, czy infrastruktury, która powstaje przy przebudowie trasy tramwajowej na odcinku od ul. Kórnickiej do os. Lecha i budowie zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka.

Bezpieczeństwo poprawią także planowane zmiany na:

 • ul. Starołęckiej (przy szkole);
 • ul. Harcerskiej (nowa strefa zamieszkania);
 • rondzie Cichowiczów;
 • skrzyżowaniu ul. Biskupińskiej, Krajeneckiej i Wańkowicza (w pobliżu przedszkola nr 121).

Prowadzone są również prace nad poprawą bezpieczeństwa poprzez projekty obszarowych zmian organizacji ruchu m.in. na Abisynii, Pogodnie i Ogrodach, optymalizacja parkowania w rejonie stadionu miejskiego i na Golęcinie, czy minimalizacja utrudnień w ruchu związanych z imprezami sportowymi i uroczystościami rocznicowymi.

Patrząc na statystyki poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zmiany w infrastrukturze daje efekty. Ostatecznie wszystko zależy jednak od człowieka, bowiem nawet najlepsza infrastruktura nie gwarantuje niczego jeśli to człowiek popełni błąd.

WRD KMP, MIR