Na ul. Czechosłowackiej regulowane będą wpusty – możliwe chwilowe i miejscowe wygrodzenia części pasa jezdni. Na ul. Urszulanek układana jest nowa nawierzchnia jezdni, a na ul. Szeligowskiego ciągu pieszo – rowerowego. Kontynuowana jest wymiana nawierzchni na ul. Ogrodowej.