Na wyremontowanych odcinkach Zakład Robót Drogowych będzie prowadził regulację wpustów. Prace drogowe zaplanowane są także na ul. Lechickiej w okolicy skrzyżowania z ul. Wilczak. Trwa remont nawierzchni na wiadukcie na ul. Juraszów oraz na ul. Czechosłowackiej. Punktowe naprawy zaplanowane są na jezdniach na ul. Piątkowskiej i ul. Szamarzewskiego.