Również na ul. Michałowo prowadzone będą naprawy jezdni. Wygrodzenia możliwe na ulicach: Słowackiego i Nad Wierzbakiem, gdzie trwają roboty brukarskie. Piesi i rowerzyści muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu w rejonie przystanku PST Szymanowskiego.