Naprawy nawierzchni prowadzone będą również na ul. Mieszka I (w okolicy skrzyżowania z ul. Pułaskiego) i ul. Bałtyckiej (zajęty prawy pas na dojeździe do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską – kierunek do Swarzędza).