Tym razem prace były prowadzone od skrzyżowania z ul. Paradowskiego do wjazdu do trafostacji (po północnej stronie).

- Sukcesywnie, odcinek po odcinku remontujemy chodnik na ul. Jaroczyńskiego – mówi Jacek Tomaszewski z Rady Osiedla Piątkowo, który uczestniczył w odbiorze technicznym po zakończeniu prac.

W trakcie remontu zerwana została stara nawierzchnia, a w jej miejsce ułożona nowa bitumiczna. Dzięki temu piesi mogą poruszać się w bardziej komfortowych warunkach.

Koszt prac wyniósł około 50 tysięcy złotych, a środki na ich wykonanie pochodzą z funduszy, które ma do swojej dyspozycji Rada Osiedla Piątkowo.