Tym razem naprawa obejmowała odcinek w rejonie posesji od numeru 12 do 14. W trakcie prac rozebrana została stara, zdegradowana nawierzchnia a w jej miejsce ułożona nowa.

Dzięki temu piesi mogą wygodniej się przemieszczać. Remont jest finansowany ze środków, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Główna. Koszt to około 35 tysięcy złotych (dokładny będzie znany po przeprowadzeniu odbiorów i rozliczeniu prac).