Doświetlenie przejść polega na montażu dodatkowego oświetlenia drogowego. Słupy oświetleniowe lokalizowane są od strony najazdu pojazdu. Na drogach z jedną jezdnią montowane są dwa, a na dwujezdniowych cztery słupy. Dzięki temu pieszy jest bardzo dobrze widoczny w każdym punkcie przejścia dla pieszych i kierowca może go łatwo zauważyć.

W ubiegłym roku zostało doświetlonych osiem przejść dla pieszych na ulicach: Piłsudskiego (skrzyżowanie ze ścieżką rowerową), Fabianowo (na wysokości SP 52), Leszczyńska (na wysokości sklepu Bachus),  Opolska (przy ul. Sempołowskiej), Promienista (skrzyżowanie z ul. Kłuszyńską), Reymonta (przy ul. Taborowej), Naramowicka (przy ul. Sarmackiej), Radojewo (przy ul. Jaśkowiaka).

W tym roku zostały wyznaczone kolejne przejścia dla pieszych. Ich wybór został poprzedzony spotkaniami z Miejskim Inżynierem Ruchu i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu. Wytypowano miejsca szczególnie niebezpieczne, gdzie w latach 2015 – 2017 doszło do wypadków, w których poszkodowani zostali piesi. Dodatkowe oświetlenie zostało wykonane w następujących miejscach:

- Droga Dębińska w pobliżu wiaduktu w ciągu ul. Hetmańskiej;

- ul. Głuszyna przy posesji nr 194;

- ul. Głuszyna przy posesji nr 273;

- ul. Naramowicka przy ul. Rumiankowej;

- ul. Krygowskiego przy ul. Skałkowskiego.

Łączny koszt zadania wyniósł ponad 91 tysięcy złotych.

Dziękujemy również Radzie Osiedla Umultowo za zaangażowanie, w tym za przekazanie środków finansowych na poprawę jakości oświetlenia ulicznego na dwóch przejściach dla pieszych znajdujących się na terenie działania samorządu.