Kontynuowane mają być prace na ul. Szeligowskiego i Mieszka I. Zakład Robót Drogowych będzie prowadzić naprawy nawierzchni jezdni na ul. Zgoda. Roboty o mniejszym zakresie zaplanowane są na ulicach: Złotowskiej, Malwowej i Cmentarnej.