Zakład Robót Drogowych będzie także naprawiał nawierzchnię na ul. Amii Poznań (w okolicy wiaduktu kolejowego) oraz na ul. Krzywoustego (przy stacji Shell). Kontynuowany jest remont ul. Wołczyńskiej. Na ul. Niestachowskiej wymieniane są bariery sprężyste (przy byłych basenach).