Naprawy nawierzchni jezdni będą wykonywane na ul. Kościuszki. Trwa remont chodnika na ul. Kruczej (wiąże się z wygrodzeniem jezdni).