Możliwe są wygrodzenie w kilku punktach na ul. Lechickiej oraz na ul. Termalnej. Na ul. Umultowskiej, Jaśkowiaka wzmacniana będzie nawierzchnia – prosimy przestrzegać ograniczenia dopuszczalnej prędkości do 30 km/h. Prace drogowe zaplanowane są także na ulicach: Głogowskiej i Kurlandzkiej.