Podobnie będzie na ul. Warszawskiej (na części od ul. Krańcowej do ul. św. Michała – przy czym także na tych dwóch ulicach zaplanowane są roboty drogowe).

Możliwe wygrodzenia na ul. Dmowskiego oraz ul. Wyspiańskiego. Na ul. Krzywoustego trzeba wymienić bariery sprężyste.