Kontynuowane będą roboty w okolicy kościoła na ul. Głuszyna, oraz remonty na al. Wielkopolskiej i ul. Baranowskiej.