Kontynuowana jest wymiana nawierzchni na ul. Ostrowskiej, prace drogowe prowadzone będą także na ul. 28 Czerwca 1956 roku, ul. Smolnej oraz ul. Głównej.