Z wygrodzeniem jezdni kierowcy muszą się liczyć przede wszystkim na ulicy Ściegiennego (przy ul. Arciszewskiego). Na ulicy Malwowej zostanie wykonane oznakowanie poziome, a na ulicy Sianowskiej pracować będzie patcher. Prosimy tu kierowców o jazdę z prędkością nie większą niż 30 km/h. Kończą się prace na ulicy Warownej, gdzie trwa jeszcze regulacje wysokościowe studni, zjazdów oraz umacnianie pobocza.