Kontynuowany jest remont na ul. Bałtyckiej. Możliwe niewielkie wygrodzenie na ul. Ogrodowej.