Zakład Robót Drogowych w planach ma także naprawy nawierzchni jezdni na ul. Wolnica i Taczanowskiego. Na ul. Krzywoustego, ul. Witosa, ul. Lechickiej i ul. Santockiej czyszczone będą wpusty kanalizacji deszczowej. Kończą się prace na ul. Warmińskiej przy wjeździe na Golęcin.