Dzięki temu wśród zabudowy Jeżyc pojawia się kolejne zielone miejsce wypoczynku dla okolicznych mieszkańców oraz przechodniów.

Głównym założeniem już na etapie projektowania było nie tylko zapewnienie różnorodności naprzemiennie kwitnącej roślinności, ale przede wszystkim stworzenie przyjaznej enklawy.

W trakcie prac wymieniliśmy zdegradowane podłoże na terenie całego obszaru- dzięki temu nowo posadzone rośliny będą miały dobre warunki dla wzrostu i rozwoju. Posadziliśmy drzewa – jabłonie ozdobne, których owoce będą stanowić pokarm dla ptaków i platany klonolistne, których korony w przyszłości dadzą pożądany cień oraz niewielkie formy drzewiaste – lilaki ozdobne- łącznie osiem drzew.

Co ważne udało się zachować wierzbę mandżurską, korygując przebieg nawierzchni pieszej. Dodatkowo posadziliśmy łącznie ponad 900 sztuk krzewów, bylin ozdobnych, traw ozdobnych oraz ponad 500 sztuk tulipanów. W sezonie wegetacyjnym będzie to przestrzeń pełna kwitnących kwiatów. Jednocześnie  wykonaliśmy nawierzchnie przepuszczalne (ekologiczne), zamontowaliśmy nowe meble – 4 ławki i 2 kosze na śmieci, a  istniejący schron został zabezpieczony i zamaskowany zieloną matą.

Park kieszonkowy powstał z inicjatywy i ze środków, którymi dysponuje Rady Osiedla Jeżyce. W pełnej krasie będzie można go podziwiać już wiosną.