Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie dokonała otwarcia ofert nadesłanych w postępowaniu przetargowym, którego celem jest wyłonienie wykonawcy prac budowalnych.

- Przystępujemy do analizy nadesłanych dokumentów. Wpłynęło do nas osiem ofert potencjalnych wykonawców, trzy z nich mieszczą się w założonym budżecie. Dążymy do tego, by droga rowerowa i chodnik wzdłuż ul. Złotowskiej powstały jeszcze w tym roku. To wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, ponieważ dziś jest tam tylko nieutwardzone pobocze – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał na realizację zadania 190 dni od podpisania umowy. Droga rowerowa i chodnik powstaną na odcinku od ul. Rezedowej do Miastkowskiej. Łączna długość planowanej trasy to 1,7 km. Wybudowana zostanie po południowo-wschodniej stronie ul. Złotowskiej. Początek inwestycji to skrzyżowanie z ul. Rezedową, gdzie ścieżka połączy się z istniejącym fragmentem wyprowadzonym z pobliskiego ronda. Na odcinku od ul. Rezedowej do ul. Perzyckiej chodnik i droga rowerowa będą rozdzielone. Planowana szerokość drogi rowerowej na tym fragmencie to 2 metry, natomiast chodnika – 1,5-2 metry (w zależności od uwarunkowań terenu). Na odcinku od ul. Perzyckiej do ul. Miastkowskiej powstanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów. Dalej trasa połączy się z istniejącą infrastrukturą prowadzącą w stronę ul. Bukowskiej i centrum miasta. Na całym odcinku objętym inwestycją wykonane zostanie odpowiednie oznakowanie.

W ramach zadania powstanie także kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Owczej do ul. Perzyckiej i przebudowane zostaną przystanki autobusowe (wyposażone będą w nowe wiaty i elementy małej architektury). Na odcinku wzdłuż ogródków działkowych, pomiędzy przystankami autobusowymi Złotowska-Działki a Owcza, zaplanowano miejsca odpoczynku z ławkami, stojakami rowerowymi i koszami na śmieci. 

Nowa infrastruktura poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, m.in. poruszających się w rejonie ogródków działkowych. Inwestycja usprawni rowerowy wyjazd z Ławicy i pobliskiego Skórzewa do centrum Poznania.

PIM