W Urzędzie Gminy Komorniki odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie sytuacji drogowej na „węźle Grunwaldzka”. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele gminy, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego i spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Na bieżąco analizowane są warunki drogowe w rejonie nowo powstałego tunelu. Obecnie największe opóźnienia w przejeździe obserwowane są w rejonie sygnalizacji świetlnej na terenie gminy Komorniki, na drodze powiatowej. Po stronie Poznania miały już miejsce pierwsze zmiany, poprawiające działanie sygnalizacji.

Obserwacje wskazały konieczność wprowadzania dalszych korekt w programach sygnalizacji, aby udrożnić wylot z tunelu, w stronę Plewisk, w godzinach popołudniowego szczytu. Zaproponowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Miejskiego Inżyniera Ruchu zmiany zostały już przekazane projektantowi, a następnie trafią do wykonawcy w celu wdrożenia.

Na spotkaniu w Komornikach stwierdzono, że sygnalizacja w rejonie tunelu musi być włączona z uwagi na pieszych i konieczność włączania się do ruchu pojazdów z ulic bocznych, podporządkowanych. Przy wyjeździe z tunelu kierowcy mają ograniczoną widoczność przechodzących przez jezdnię pieszych. Brak sygnalizacji byłby zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa

Warto również przypomnieć, że budowa tunelu wyeliminowała kolizję drogi z linią kolejową i konieczność długiego oczekiwania przez kierowców na przejazd w związku z bardzo często opuszczanymi rogatkami o każdej porze dnia.

Średni, dobowy czas przejazdu w tym rejonie zdecydowanie się skrócił, a w godzinach poza szczytem komunikacyjnym ruch jest płynny. W godzinach szczytu obserwowane jest zakłócenie płynności ruchu. Wynika ono z faktu, że dla wybranych relacji liczba pojazdów jest obecnie nawet dwukrotnie większa, niż prognozowano. Może to być spowodowane zmianą zachowań kierowców - obserwowane jest zmniejszenie ruchu na ul. Głogowskiej. 

Wszystkie strony obecne na spotkaniu i odpowiedzialne za organizację ruchu dołożą starań, aby zmiany były jak najszybciej odczuwalne dla użytkowników.