W nocy natomiast profilaktycznie posypywaliśmy drogi, tak by zapobiegać marznięciu nawierzchni.

Tradycyjnie już przypominamy, że działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach. W zmiennych warunkach zimowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych,
prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych.

Prosimy wszystkich użytkowników dróg o zachowanie ostrożności. O tym jakie prowadzone są działania można przeczytać na naszej stronie w zakładce Akcja Zima.

Zgłoszenia dotyczące Akcji Zima są przyjmowane całodobowo: