Wysokie krawężniki to jedne z najczęściej spotykanych w przestrzeni miejskiej barier architektonicznych. Stanowią one trudną do pokonania przeszkodę szczególnie dla osób starszych, z niepełnosprawnościami i rodziców z dziećmi w wózkach. Dlatego też jednym z najważniejszych działań Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, realizowanym w ramach likwidacji tego rodzaju utrudnień, jest obniżanie krawężników przy przejściach dla pieszych. Do końca maja niskie krawężniki pojawią się w rejonie siedmiu przejść na terenie osiedla Piątkowo. Związane z tym roboty budowlane już trwają.

Zaawansowane prace prowadzone są na ul. Wojciechowskiego. Docelowo na tej ulicy obniżone zostaną krawężniki przy czterech „zebrach”. Pierwsza to przejście przez ul. Wojciechowskiego położone na południowym wlocie skrzyżowania z ul. Suszki. Pozostałe trzy zlokalizowane są w rejonie centrum samochodowego. Ponadto na rozpoczęcie prac czeka przejście przez zachodni wlot skrzyżowania ul. Wojciechowskiego i Tomaszewskiego.

Trwają również przygotowania do obniżenia krawężników na ul. Wiechowicza, przy przejściach po północnej stronie tej ulicy, w rejonie zjazdów na os. Bolesława Śmiałego 11. Lokalizacja wszystkich miejsc, w których krawężniki zostaną obniżone, została uzgodniona z Radą Osiedla Piątkowo.

Koszt prac to 122 tysiące złotych. Zakończenie robót budowlanych zostało zaplanowane na 31 maja br.