Zadowoleni są nie tylko mieszkańcy osiedla Skorupki, którzy mogą wygodnie i krótszą drogą dojść do swoich posesji. Zyskali przede wszystkim uczniowie pobliskiej szkoły podstawowej. Droga do szkoły jest bardziej wygodna i bezpieczna.

Z uwagi na warunki terenowe chodnik ma charakter alejki parkowej. Nawierzchnia została ułożona z kruszywa granitowego. Długość nowego ciągu pieszego wynosi ponad 300 metrów.

Realizacja zadania była możliwa dzięki poprawce budżetowej radnych Tomasz Stachowiaka i Bartłomieja Ignaszewskiego.